Để cân vàng bắt buộc chúng ta phải sử dụng cân tiểu ly. Tuy nhiên để đạt kết quả chính xác bạn cần chú ý những thông tin sau:


* Độ chia:

- Vàng là vật liệu rất quý giá, nên độ chính xác của cân phải cao để không sai số, ít nhất phải đạt 0.01g hoặc chia đến li vàng.

* Điều kiện cân:

- Không gió
- Mặt đặt cân phẳng
- Không từ trường
- Còn đầy pin

* Loại cân

Trên thị trường có rất nhiều loại cân, nhưng cân vàng thì điều kiện cân nhỏ đến 0.01g. Và có 2 loại cân có thể sử dụng
- Cân có đơn vị gram: Dùng cân đo vàng bao nhiêu gram, sau đó lấy số đó chia cho 3.75 (dùng máy tính) sẽ cho ra kết quả là bao nhiêu chỉ vàng.
- Cân có đơn vị vàng sẵn: Loại này trên thế giới không có (vì chỉ có mỗi VN còn dùng đơn vị chỉ). Loại này thường là cân vàng chuyên dụng, cài sẵn số cây, số chỉ, số phân, số li.

Trên đây là thông tin bạn cần biết khi cân vàng.

VNuse cung cấp các loại cân vàng đã cài sẵn độ chia chỉ.
Xem tại đây