Để đo đơn vị khối lượng các nước trên thế giới quy định sử dụng rất nhiều đơn vị đo khác nhau, giữa các nước, giữa các loại khác nhau.
Ví dụ.
Ở Việt Nam cân khối lượng hoa quả thường dùng kg, nhưng ở Anh lại thường dùng pound
Cân vàng ở Việt Nam dùng chỉ, nhưng quốc tế là ounce, trước kia là gn.
Cân đá quý lại dùng carat, cân tàu biển lại dùng deadweight tonnage.

Nên để cân một vật ở từng quốc gia chúng ta có thể quy đổi lẫn nhau các đơn vị.


Sau đây là tỉ lệ quy đổi giữa các đơn vị hay dùng trên cân tiểu ly điện tử.


1 ct (carat) = 0.1999694 g

1 oz (ounce) = 28.349523 g
1 ozt (troy ounce) = 31.34768 g
1 dwt (penny weight) = 1.55517384 g
1 gn (grain) = 0.0648 g
1 chỉ = 3.75g