Hướng dẫn: Đặt lên giữa màn hình một vật có tính truyền dẫn như cái muỗng kim loại:- Nhấn vào 'Tare' và đổ vật cần cân lên muỗng.Chú ý: 


  • Phần mềm chỉ hoạt động với điện thoại có 3D touch
  • Phần mềm chưa thật sự chính xác nên chỉ có thể tin tưởng với độ chia 0.1g trở lênĐể sử dụng lại, hãy tìm kiếm google cụm từ " Cân tiểu ly trên Iphone online "
Quảng cáo: Nến điện tử